Клиничен случай с изграждане на кост

Клиничен случай с изграждане на кост и имплантиране на T.B.R имплант.  Лечението с имплант се налага, поради тежките последици от стара травма и усложнение от ендодонтско лечение.