Клиничен случай с изграждане на кост

Клиничен случай с изграждане на кост и имплантиране на T.B.R имплант.  Лечението с имплант се налага, поради тежките последици от стара травма и усложнение от ендодонтско лечение.

Имплант KOS Dr.Ihde Dental

Клиничен случай на имплантиране на KOS Dr.Ihde Dental имплант, след загуба на зъб при травма

Костна лезия

Костна лезия в резултат на неадекватно ендодонтско лечение след травма