Хирургични протоколи

Система за имплантиране: BICON implants

Bicon implants

1. Имплантиране
При наличие на достатъчно количество кост:
– Първи хирургичен етап-имплантиране
за /оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3 до 6 месеца, в зависимост долна или горна челюст.
-Втори хирургичен етап – поставяне на надстройка /abutment post/, мукогингивална хирургия и поставяне на временна корона
за оформяне на венеца са необходими 3-4 месеца, през които пациента остава с временната корона.

2. Протезиране – /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/- вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.
Информация за имплантите: www.bicon.com

 

Система за имплантиране: C-Tech implants 

1. Имплантиране
При наличие на достатъчно количество кост:
– Първи хирургичен етап-имплантиране –  за/ оздравяване/ интегриране на импланта в коста са необходими 3-5 месеца
– Втори хирургичен етап-поставяне на цикатризационен винт/cosmetic healing abutments/, мукогингивална хирургия – за оздравяване са необходими 3-4 седмици
– Трети етап- поставяне на надстройки/abutment post/- различни видове
2. Протезиране – /погледни: Видове протезиране за корона на 1 зъб/- вариантите са няколко и пациента сам избира вида на короната.

 

Система за имплантиране: D-r Ihde dental – KOS implant

1.Импланти за непосредствено натоварване.
Условия за поставянето им:
-Налична кост -по схема след анализ на орпантомография и компютърна томография.
-Качество на кост- определя се оперативно.
2.Протезиране – два вида:
-Трайно
– Временно
3.Схеми за имплантиране:
-Долна челюст/тотално обеззъбена/-поставяне минимум на 6 импланта
-Горна челюст/тотално обеззъбена/-поставяне минимум на 8 импланта

 

Видове протезиране за корона на 1 зъб: пациента избира каква корона да се изработи

Циркониеви корони и мостове

Метало-керамика
Корона с метална основа и фотокомпозит
Временна корона с метална основа и гласкомпозит /временно протезиране от 6 месеца до 2 години/
Временна корона -само от пластмаса без метал/временно протезиране от 3 до 6 месеца/
Галвано-керамика
Метало-керамика с благородни сплави

 

ПРИ ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО КОСТ , НЕОБХОДИМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТ се прави хирургична подготовка за изграждане на кост /костна аугментация/ преди имплантирането. Този хирургичен етап се заплаща допълнително. Наличието на кост се определя по компютърната томография /3D скенер/ на пациента.

Договори за гаранция, подробен окончателен лечебен план се предоставят на пациента след медицинско заключение за общо състояние и компютърна томография на горна и долна челюст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.