Оборудване

От 2016 година разполага и с най-новите световни дигитални технологии: Интраорално сканиране с  3Shape Trios скенери, 3Shape CAD-CAM система за дизайн, Фрезовъчна машина VHF K5 . 3D принтер – 3D system NextDent.